Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Підвищення фахової компетентності педагогів щодо формування здоров’язбережувальної поведінки в дітей дошкільного віку: теоретичні засади
Світлана Андріївна Пазюк

Last modified: 2017-05-26

Abstract


Які б зміни не відбувалися в дошкільній освіти, головним завданням для вихователів дошкільних навчальних закладів, як зазначає Базовий компонент дошкільної освіти,  є  «забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих».