Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Професіоналізація студентів: ціннісно-мотиваційні аспекти
Олена Оксентівна Музика

Last modified: 2017-05-15

Abstract


Професійне навчання як необхідний етап професіоналізації у студентському віці здійснюється у навчально-професійній діяльності. Те, які саме мотиваційні чинники, зовнішні чи внутрішні, визначають цю діяльність, залежить від її цінності для студентів. За недостатнього ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності та переважання зовнішньої мотивації процес професіоналізації відбувається неефективно, він фактично одразу припиняється, як тільки зникають зовнішні підкріплення. При ціннісному ставленні до професії, включенні її до власних життєвих планів, віднесенні до сфери задоволення власних особистісних потреб, переважанні внутрішньої мотивації, навпаки, процес професіоналізації здійснюється ефективно.