Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Стратегія підготовки педагогів дошкільних закладів до реалізації наступності дошкільної і початкової освіти
Олена Володимирівна Коваленко

Last modified: 2017-05-16

Abstract


Сучасний етап розвитку нашого суспільства ставить вимогу перед освітянами спрямувати свої зусилля для оновлення змісту, форм і методів виховання та навчання дітей як дошкільного віку, так і початкової школи, на утвердження принципів гуманізації та демократизації педагогічного процесу, змінити стратегію виховання, відійти від навчально-дисциплінарної моделі та перейти до особистісно-орієнтовної, але при цьому зберегти все найкраще, що напрацьовано впродовж багатьох років. Актуальність цього питання підвищується і в зв’язку з активним обговоренням громадськістю оновленого Закону «Про освіту» та Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова школа. Простір освітніх можливостей». Реалізація окреслених завдань вимагаює пошуку ефективних підходів до вирішення проблеми наступності між дошкільною і початковою ланками освіти.


Comments On Paper

Comments closed on 2017-03-17.
View all comments