Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів
Людмила Віталіївна Романенко

Last modified: 2017-05-17

Abstract


Алгоритмізація навчального процесу не є новою проблемою у світовій психолого-педагогічній науці: у теорію та практику навчання поняття алгоритму ввійшло ще у 50-ті роки минулого століття. У педагогічній  психології  основоположниками алгоритмізації навчального процесу є Б. Скіннер, Л. Ланда, Л. Фрідман. На думку С. Гончаренка, алгоритмізація«полягає в тому, що учнів навчають не лише розумінню суттєвих ознак і властивостей певних об’єктів, а й алгоритмів, за якими ці ознаки й властивості поєднуються з діями, які необхідні для розв’язування задач». А. Колмогорова зазначає, що знаходження алгоритмів є природною метою математики, знаходження алгоритмів навчальної діяльності повинно стати складовою професіоналізму педагога, зокрема вчителя початкової школи.