Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Ціннісні орієнтації педагогічних працівників
Галина Василівна Шапаренко

Last modified: 2017-05-17

Abstract


Проблема цінностей і ціннісних орієнтацій в системі освіти України є вкрай актуальною. Зміни в політичній, економічній, духовній сферах суспільства приводять до радикальних змін у ціннісних орієнтаціях і вчинках людей та до переоцінки цінностей. У сучасних умовах реформування освіти підвищуються вимоги до професійної компетентності педагогічних працівників, їхніх ціннісних орієнтацій. Як зазначено в Концепції нової української школи ключовим виховним елементом стане приклад учителя, який покликаний зацікавити дитину, формувати її ціннісні ставлення.