Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Особливості формування дослідницьких умінь в учнів початкової школи
Наталія Сергіївна Летяк

Last modified: 2017-05-18

Abstract


Зміни, що відбуваються в сучасній початковій школі, зорієнтовані на перехід від знаннєвої до компетентнісної парадигми. Перед вчителями постає завдання передусім навчити дитину добирати та використовувати необхідний інструментарій для вирішення різних життєвих, особистісних, професійних обставин. В означеному сенсі актуалізується питання формування дослідницьких умінь у молодших школярів засобами ІКТ-технологій. Такі технології інтегрують у собі можливості книг, відеомагнітофону, телевізора, комп’ютера та є тим необхідним ресурсом за допомогою якого можна досягти поставленої мети у створенні індивідуального освітнього продукту.


Comments On Paper

Comments closed on 2017-03-17.
View all comments