Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Особливості використання художніх творів Бориса Грінченка у роботі з учнями початкової школи
Аліна Ігорівна Бабенко

Last modified: 2017-05-18

Abstract


Постать Бориса Грінченка посідає вагоме місце в пантеоні персоналій вітчизняної педагогічної думки. Теоретико-практична спадщина педагога охоплює широке коло питань, що стосуються навчання і виховання підростаючого покоління. Особливе місце у формуванні особистості дитини Борис Дмитрович відводив книгам та художнім творам. На думку педагога, твори художньої літератури формують у дітей духовність, загальнолюдські якості, гуманність, патріотизм, добропорядність, поміркованість, працелюбність. Аналізуючи поведінку героїв діти засвоюють та моделюють різні моделі власної поведінки.


Comments On Paper

Comments closed on 2017-03-17.
View all comments