Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Осмислення проблеми життєвої компетентності в першій третині XXI століття

Дослідження якості дошкільної освіти з використанням міжнародного інструменту оцінювання ECERS PDF
Наталія Павлівна Гагаріна, Світлана Леонідівна Скуренко
Психологічні чинники в формуванні життєвої компетентності PDF
Олександр Васильович Кочерга
Діагностичний інструментарій визначення рівня сформованості ключових компетентностей учнів PDF
Оксана Яківна Мариновська
Виклики, що стоять на шляху впровадження компетентнісних підходів в Новій Українській Школі першої третини XXI століття PDF
Валентина Петрівна Матяшук
Розвиток медіакомпетентності учасників освітнього процесу на прикладі соціальних мереж PDF
Оксана Олександрівна Подліняєва
Налагодження партнерських відносин вчителя з батьками як умова формування життєвих компетентностей молодших школярів PDF
Наталія Георгіївна Тіхонова, Світлана Григорівна Іванова

Формула НУШ: реалізація за ключовими компонентами

Дитиноцентризм як один із базових компонентів формули НУШ PDF
Наталія Анатоліївна Бодунова
НУШ як платформа для розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи PDF
Людмила Петрівна Говоруха
Психолого-педагогічний супровід навчально-пізнавальної діяльності учнів першого класу PDF
Ірина Дмитрівна Дроботько
Лепбук – педагогічна ідея для колективної роботи, що не закінчується після дзвінка XML
Лілія Миколаївна Дудар
Програма "Нова українська школа" у проєкції сучасного виховання PDF
Катерина Олександрівна Журба
Умови формування навичок 4К (креативність, критичне мислення, комунікація, командна праця) на уроках читання в НУШ PDF
Ольга Сергіївна Кириленко
Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи шляхом впровадження LEGO-технології PDF
Тетяна Григорівна Ковальська
Вплив образотворчої діяльності на емоційний стан молодшого школяра PDF
Вікторія Вадимівна Кондратова
Секрети логічного міркування на уроках у початковій школі PDF
Лілія Вікторівна Колесник
Розвиток дослідницьких компетентностей учнів початкової школи в умовах навчання в НУШ PDF
Людмила Петрівна Копійка
Формування технологічної культури учнів початкової школи PDF
Наталка Валеріївна Котелянець
Соціально-емоційне та етичне навчання як платформа для розвитку емоційного інтелекту учнів початкових класів на уроках читання в умовах НУШ PDF
Ірина Миколаївна Кравченко
Читання з розумінням як складова читацької компетентності молодшого школяра PDF
Лариса Володимирівна Кравчук
Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ PDF
Дмитро Миколайович Лазебний-Чоловський
Музично-ритмічне тіловиховання учнів початкових класів на уроці фізичної культури PDF
Марина Валеріївна Любимова-Лисиця
Практичний аспект формування мотивації учнів молодшого шкільного віку до читання в умовах НУШ PDF
Катерина Валеріївна Найдьон
Розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи PDF
Людмила Василівна Нетеса
НУШ як платформа формування моральних цінностей у молодших школярів PDF
Ольга Петрівна Третяк
Формування просторових уявлень молодших школярів у процесі організації навчання в Новій українській школі PDF
Олена Георгіївна Чернецька
Активізація пізнавальної активності молодших школярів: п’ять Великих історій Монтессорі PDF
Вікторія Миколаївна Щербина
Вивчення творчості В.О.Сухомлинського у контексті НУШ на уроках з «Літературного читання» в початковій школі PDF
Олена Сергіївна Юстенюк
Психолого-педагогічні аспекти формування творчих умінь молодших школярів засобами образотворчого мистецтва PDF
Інна Миколаївна Янковська, Олеся Олегівна Латиш
Формування компетентностей молодших школярів у мистецькій освітній галузі PDF
Інна Миколаївна Янковська, Юлія Леонідівна Прохоренко

«Канва» компетентнісного підходу в розвитку дитини дошкільного віку: розмаїття та варіативність

Монологічна компетенція дошкільників як показник мовленнєвої готовності до навчання в школі PDF
Олена Олександрівна Горська
Співпраця закладу дошкільної освіти та НУШ у національно-патріотичному вихованні дітей PDF
Тетяна Олександрівна Діхтієвська
Компетентнісний підхід: можливості для змін у дошкіллі PDF
Наталія Михайлівна Дятленко
Вікові особливості музичного розвитку дитини дошкільного віку PDF
Марія Сергіївна Іваненко, Марта Елеонора Сергіївна Іваненко
Елементи ТРВЗ-педагогіки в мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку PDF
Леся Григорівна Кіндей
Інтегрований підхід у процесі формування медійних та інформаційних навичок дітей дошкільного віку PDF
Єлизавета Федорівна Ковтун
Наступність формування природознавчої компетентності між дошкільною і початковою освітою у процесі фенологічних спостережень PDF
Аліна Миколаївна Мартін
Розвиток критичного мислення старших дошкільників на заняттях з логіко-математичного розвитку PDF
Олена Олександрівна Нікітіна
Наступність у формуванні екологічної грамотності дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку: компетентнісний підхід PDF
Світлана Андріївна Пазюк
Розвиток емоційного інтелекту в дітей дошкільного віку PDF
Діана Михайлівна Сабол
Адаптація дітей раннього віку до дошкільного закладу в умовах пандемії PDF
Галина Валентинівна Смольникова
Формування вокально-хорових навичок у дітей дошкільного віку PDF
Лариса Анатоліївна Теряєва, Юлія Віталіївна Потапко
Картина світу та її формування у дошкільників засобами живопису PDF
Людмила Володимирівна Шелестова
Використання мнемотехніки в роботі з дошкільниками PDF
Юлія Василівна Шило

Нові можливості творчої самореалізації та самовдосконалення педагога в умовах освітньої реформи

Потреба педагога в навчанні протягом кар’єри як безпечний гарант його професійного становлення PDF
Ірина Антонівна Байдак
Відкриті освітні ресурси та можливості самовдосконалення професійної підготовки сучасного педагога PDF
Катерина Миколаївна Врадій
Реалізація педагогічної спадщини М.Монтессорі в професійній підготовці вихователя закладу дошкільної освіти PDF
Катерина Миколаївна Врадій, Каріна Олексіївна Зінакова
Самоосвіта педагога як фактор реалізації змісту програми “Я-КИЯНИН” PDF
Алла Миколаївна Гончаренко
Робота над ансамблем в навчальному хоровому колективі PDF
Анна Миколаївна Кифенко, Зінаїда Іванівна Міщенко
Організація професійної підготовки майбутнього вихователя до формування творчості дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції мовленнєвої та конструктивної діяльності PDF
Юлія Сергіївна Котелянець
Формування професійного іміджу практичного психолога закладу освіти як засіб самовдосконалення фахівця PDF
Тетяна Анатоліївна Лигомина
Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників ЗДО у контексті інституційного аудиту PDF
Оксана Михайлівна Лютко
Книга і читання - важливий чинник саморозвитку та самовдосконалення педагога PDF
Оксана Євгенівна Матвійчук
Нові професійні ролі і завдання педагога в умовах освітніх змін PDF
Тетяна Василівна Палькo
Мій досвід проходження державної сертифікації PDF
Любов Андріївна Поліщук
Роль вчителя початкових класів у створенні особистісно-орієнтованої моделі освіти в Новій українській школі PDF
Олена Василівна Полякова
Роль вчителя НУШ на шляху формування екологічних цінностей PDF
Ірина Мечиславівна Санковська
Формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності в новому освітньому середовищі PDF
Світлана Михайлівна Степа
Готовність вихователів закладів дошкільної освіти до формування природодоцільної поведінки дітей дошкільного віку PDF
Олена Віталіївна Таран
Мультимедійні технології – засіб ефективності сучасного уроку мистецтва PDF
Лариса Анатоліївна Теряєва, Моніка Італьяно
Форми, методи, прийоми - інструментарій для творчої самореалізації та самовдосконалення вчителя фізичної культури PDF
Юрій Васильович Черпак
Розвиток гнучких соціально-психологічних навичок майбутніх логопедів у процесі навчальної діяльності PDF
Інна Олексіївна Шишова
Використання можливостей арт-терапії на курсах підвищення педагогічної кваліфікації PDF
Марина Олександрівна Шопіна

Інклюзивний простір в освітньому процесі: виклики, знахідки, досягнення

Проблема підготовки вчителів з дошкільного виховання до роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного простору PDF
Тетяна Володимирівна Волошко
Організація інклюзивного навчання дитини з порушеннями інтелектуального розвитку в ЗЗСО PDF
Олена Олександрівна Воротинцева
Використання елементів арт-терапевтичних методик у роботі з дошкільниками, які мають особливі освітні потреби PDF
Наталія Леонідівна Дорошенко
Використання квест-технології в умовах інклюзивного ресурсного центру PDF
Людмила Вікторівна Зудова
Організація дистанційної форми навчання для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку PDF
Надія Василівна Кириленко
Крок на зустріч дитині: впровадження інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти PDF
Світлана Сергіївна Кравець
Заклад дошкільної освіти як осередок розвитку дитини з особливими потребами PDF
Вікторія Валеріївна Маковська
Особливості проведення логоритмічних занять в умовах інклюзивного закладу дошкільної освіти PDF
Людмила Іванівна Меленець, Анастасія Юріївна Кульбедюк
Чинники успішної інтеграції дітей з особливими потребами в освітнє середовище закладу дошкільної освіти PDF
Ганна Іванівна Рего, Олександра Юріївна Рего
Питання інклюзивного навчання в групі продовженого дня: особливості вирішення PDF
Світлана Володимирівна Савченко
Формування толерантного середовища в початковій школі засобами художнього слова PDF
Лідія Петрівна Ходанич
Освітній процес дітей з особливими потребами: педагогічний аспект PDF
Орлі Фінгерман, Аліна Валентинівна Линькова
Сучасні підходи до фізичної терапії дітей раннього віку з дитячим церебральним паралічем PDF
Мар’яна Сергіївна Яковенко