Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 
Інноваційний розвиток освіти в умовах трансформаційних змін українського суспільства DOC ()
Ганна Щекатунова
Інноваційна освітня діяльність вчителя початкових класів на уроках математики DOC ()
Олена Полякова
Інноваційний розвиток дошкільних навчальних закладів України: правове забезпечення DOC ()
Людмила Меленець
Державно-громадське управління у сфері дошкільної освіти DOC ()
Валентина Бобир
Використання інформаційно-комунікаційних технологій як важлива умова реалізації інформаційної компетентності учнів в умовах реформування шкільної освіти DOC ()
Тетяна Грицюк
Духовний гуманізм освіти як чинник розвитку інноваційного потенціалу сучасного педагога DOC ()
Валентина Матяшук
Теоретико-методологічні аспекти організації навчання за домашньою (сімейною) формою освіти DOC ()
Жанна Вихристенко
Педагогічні інновації як засіб реалізації цілей загальної середньої освіти DOC ()
Павло Копосов
Інноваційні підходи до організації патріотичного виховання в закладах освіти України за допомогою Office 365 DOC ()
Галина Коломоєць
Хмарні технології як компонент виховання професійно-прикладної фізичної культури дітей та молоді DOC ()
Анатолій Ребрина
Використання комп’ютерних технологій, як інновації, в розвитку дошкільника DOC ()
Діана Сабол
Застосування інноваційних технологій у професійно-прикладній фізичній підготовці майбутніх фахівців мистецтва DOC ()
Андрій Ребрина
Реалії інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва DOC ()
Людмила Базиль
Інноваційна діяльність педагога в умовах формування шкільної освіти DOC ()
Олена Харченко
Основні види і моделі надання додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу DOC ()
Наталія Софій
Комунікативні ігри як засіб адаптації першокласників до школи DOC ()
Галина Смольникова
Інноваційні процеси у дошкільній освіті: нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження DOC ()
Алла Гончаренко
Концепція формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів DOC ()
Василь Ковальчук
Здоров’яформувальна педагогічна технологія "Фітбол – друг, партнер та тренажер" DOC ()
Лариса Пєчка
Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу вихователів ДНЗ в умовах підвищення професійної педагогічної кваліфікації DOC ()
Марина Шопіна
Механізми розвитку творчого потенціалу педагогів у системі підвищення кваліфікації DOC ()
Світлана Сафарян
Реалізація програмно-цільового підходу у підготовці педагогів до виховання культури демократизму учнівської молоді DOC ()
Галина Назаренко
Форми індивідуалізації професійного розвитку вчителів у післядипломній педагогічній освіті DOC ()
Ірина Воротникова
Психофізіологічні чинники розвитку інноваційного потенціалу педагога DOC ()
Олександр Кочерга
Інноваційна діяльність як фактор професійного розвитку вихователів дошкільних навчальних закладів DOC ()
Олена Таран
Готовність як чинник інноваційної діяльності вчителя DOC ()
Лариса Кравчук
Фактори переходу вчителя технологій до застосування інноваційних методів навчання DOC ()
Юрій Перинський
Роль післядипломної освіти у розвитку фахової майстерності вчителя-словесника DOC ()
Олена Покатілова
Математичні ігри як інноваційний прийом проектуванні навчального процесу DOC ()
Юрій Ковбаса
Роль керівника в розвитку компетентності педагога школи-дитячого садка імені Софії Русової DOC ()
Людмила Синекоп
Розвиток професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін у системі післядипломної педагогічної освіти DOC ()
Михайло Войцехівський
Вплив педагогічних інновацій на результативність діяльності педагога DOC ()
Світлана Пазюк
Концептуальні підходи у розвитку методичної компетентності педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти DOC ()
Алла Остапенко
Експериментування як механізм запровадження інновацій у дошкільному навчальному закладі DOC ()
Наталія Дятленко
Комплексна підготовка педагогів у системі ППО щодо формування навичок спілкування у вихованців спеціальних шкіл-інтернатів DOC ()
Наталія Заєркова
Покрокове навчання дослідницької діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти DOC ()
Валентина Буренко
Розвиток дослідницької компетентності педагогів як умова підвищення ефективності дослідно-еспериментальної роботи DOC ()
Олена Норкіна
Рекомендації щодо підготовки і написання наукових учнівських робіт з математики DOC ()
Любов Жучок
Підготовка студентів спеціальності «Початкова освіта» до педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ DOC ()
Олена Лінник