Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у формальній та неформальній освіті PDF ()
Ганна Дмитрівна Щекатунова
Підготовка майбутніх керівників закладів освіти в умовах полікультурного регіону PDF ()
Тетяна Олександрівна Атрощенко
Безперервна освіта дорослих: реалізація права кожної повнолітньої особи PDF ()
Людмила Іванівна Меленець
Використання методу проектів у навчанні педагогів закладу дошкільної освіти PDF ()
Ірина Василівна Селіванова
Про готовність педагогів до роботи в нових умовах PDF ()
Наталія Михайлівна Дятленко
Профілактика вигорання як передумова психологічного здоров’я педагога PDF ()
Діана Михайлівна Сабол
Клієнт-центрований підхід до профілактичної роботи з емоційним виснаженням та професійним вигоранням педагогів PDF ()
Ганна Олександрівна Коцюба
Психофізіологічні акценти в психолого-педагогічній компетентності педагога PDF ()
Олександр Васильович Кочерга
Майндмеппінг (mindmapping) – ефективна техніка структуризації навчальної інформації у візуальній формі PDF ()
Юлія Миколаївна Ткаченко
Впровадження інноваційних практик: готовність, ризики, перспектива PDF ()
Алла Миколаївна Гончаренко
Коучинг, як новітня складова професійно-особистісного розвитку сучасного педагога PDF ()
Юлія Михайлівна Гребеніченко
Узагальнення досвіду як чинник розвитку професіоналізму педагога PDF ()
Світлана Андріївна Пазюк