Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Соціально-культурологічні та організаційні аспекти впровадження демократичних принципів в українських та зарубіжних закл

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА DOCX
Анна Володимирівна Коляда
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ЗВО DOCX
Оксана Вікторівна Кузнецова, Даріна Олегівна Бритченко
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ DOCX
Оксана Вікторівна Кузнецова, Анна Ігорівна Жарко
ПРОФЕСІЙНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК УМОВА СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ DOCX
Оксана Вікторівна Кузнецова, Ніна Вікторівна Котелевська
РОЛЬ ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ DOCX
Андрій Олександрович Mатвійчук
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ В УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ DOCX
Тетяна Феліксівна Отрошко, Єлизавета Ігорівна Крикунова
ДЕМОКРАТИЧНІ ШКОЛИ В УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ DOCX
Тетяна Феліксівна Отрошко, Анастасія Юріївна Полонська
ШКІЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ПРОЯВ ДЕМОКРАТІЇ (З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ І НІМЕЦЬКИХ «НОВИХ ШКІЛ» КІНЦЯ ХІХ – І ТРЕТИНИ ХХ СТ.) DOCX
Тетяна Олександрівна Прибора
СУЧАСНА ДЕМОКРАТИЧНА ШКОЛА ЯК ПРОСТІР РОЗВИТКУ ТА СПІВПРАЦІ DOCX
Евеліна Ігорівна Тачаєва
САМОМЕНЕДЖМЕНТ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СУЧАСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН DOCX
Ірина Миколаївна Толмачова, Анастасія Олександрівна Канцедал
ДЕМОКРАТИЧНЕ ШКІЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ DOCX
Ольга Петрівна Третяк
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ГОЛОВНА ТЕНДЕНЦІЯ ЗМІН У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ DOCX
Олена Станіславівна Філоненко
ПРАВО НА ОСВІТУ – ОСНОВОПОЛОЖНЕ ПРАВО ДИТИНИ DOCX
Діана Сергіївна Чердинцева
БУЛІНГ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ DOCX
Катерина Володимирівна Кочубей

Заклад дошкільної освіти як первинна складова реалізації культури демократії в освіті

ДЕМОКРАТИЧНІ ОРІЄНТИРИ В РОБОТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ DOCX
Алла Миколаївна Гончаренко, Наталія Михайлівна Дятленко

Нова Українська школа в царині демократичних змін: правила, практики, підходи

РОЗВИТОК МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ DOCX
Артур Анатолійович Бобро, Наріна Араіківна Парсєгова
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ DOCX
Тетяна Володимирівна Буглак
РОЗВИТОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗДАТНОСТІ СПІВПРАЦЮВАТИ З ІНШИМИ ЛЮДЬМИ DOCX
Юлія Олександрівна Булишкіна
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ DOCX
Тетяна Володимирівна Гордієнко, Аліна Олексіївна Пантелієнко
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАВДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА НУШ DOCX
Лариса Олександрівна Дубровська, Людмила Валентинівна Дмитрієва
РОЛЬ МЕТОДИЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ DOCX
Валерій Леонідович Дубровський
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ DOCX
Лілія Миколаївна Дудар
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ DOCX
Надія Віталіївна Збанко
ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ DOCX
Олена Олексіївна Ільїна, Діана Юріївна Прокопенко-Дубова
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ DOCX
Олена Анатоліївна Коваль
РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ DOCX
Тетяна Григорівна Ковальська
ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ DOCX
Лілія Вікторівна Колесник
НУШ: РОЗВИВАЄМО ГРОМАДЯНСЬКУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ З ПЕРШОГО КЛАСУ DOCX
Лариса Володимирівна Кравчук
СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ ПЕРШОКУРСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ DOCX
Оксана Вікторівна Кузнецова, Аліна Олександрівна Савченко
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛАШТУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ DOCX
Дарина Юріївна Нечипоренко
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ DOCX
Анна Юріївна Лісова
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ DOCX
Олена Олександрівна Нікітіна
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ DOCX
Тетяна Миколаївна Ніколенко
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ DOCX
Валентина Лаврентіївна Плітко
ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СПІВПРАЦІ ШКОЛИ Й РОДИНИ DOCX
Максим Романович Рудік
РОЗВИТОК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ DOCX
Тетяна Костянтинівна Сущенко
ПІДРУЧНИК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАСКРІЗНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ DOCX
Людмила Володимирівна Шелестова
ПАРТНЕРСТВО МІЖ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ DOCX
Наталія Володимирівна Сокирко
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ DOCX
Марина Євгенівна Леоненко
ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ DOCX
Ольга Михайлівна Жеребіло
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ DOCX
Юлія Олександрівна Даруга
ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСВА – КЛЮЧОВА ОЗНАКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ DOCX
Юлія Валеріївна Тюпа
ВИХОВАННЯ РОДИННИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ DOCX
Аліна Олексіївна Пантелієнко

Новаторські стратегії у післядипломній освіті педагогів: інноватизація та демократизація освітнього процесу

СПЕЦКУРС «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ГНУЧКИХ УМІНЬ (SOFT SKILLS) ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ» У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ПЕДАГОГІВ DOCX
Наталія Вікторівна Грона
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ПСИХОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА DOCX
Анастасія Іванівна Пехотіна
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯ DOCX
Cвітлана Михайлівна Цибульська

Інклюзивність освітнього закладу як мірило демократичності, захисту прав та свобод молодого покоління

ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НОВА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ DOCX
Світлана Володимирівна Савченко
ЧУТЛИВІСТЬ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЛЮДИНИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ DOCX
Олександр Васильович Кочерга
ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ DOCX
Людмила Олександрівна Черняк
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ DOCX
Марина Олександрівна Шопіна, Ярослав Юрійович Якунін
ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ DOCX
Ірина Ігорівна Садова, Мар’яна Білан