Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА PDF ()
Тетяна Тимофіївна Подолинна
АВТОРСЬКА МОДАЛЬНІСТЬ У РОМАНІ «ДІВЧИНА З ВЕДМЕДИКОМ» ЯК ВИЯВ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В. ДОМОНТОВИЧА PDF ()
Д В Довгоп'ята
МОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF ()
Валентина Юріївна Дроботенко
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА PDF ()
Олена Віталіївна Шкіренко, Леся Миколаївна Піча
КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ PDF ()
Тетяна Володимирівна Ловейко
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ МЕТОД ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 10 КЛАСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF ()
Тетяна Петрівна Резнік
Розвиток критичного мислення на уроках української мови у початковій школі PDF ()
Ольга Петрівна Третяк
МОВНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ 10 КЛАСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF ()
Ірина Олександрівна Космідайло
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні та написанні слів із префіксами пре-, при-, прі-(5 клас) PPTX ()
Наталія Олександрівна Токар
Формування ключових професійних компетентностей учителя зарубіжної літератури в умовах сьогодення PDF ()
Галина Іванівна Можаровська
ПОНЯТТЯ ЗІНУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ PDF ()
А Б Рутто
ВИДИ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ЗАГОЛОВКІВ У ПОПУЛЯРНИХ ВИДАННЯХ PDF ()
Тетяна Іванівна Ус, А І Мельнічук
CУЧАСНА РЕКЛАМА ТА ЇЇ ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF ()
Наталія Василівна Нестеренко
DIVERSITY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION PDF ()
Prah Baiden Blessing, Олена Віталіївна Шкіренко
Основні чинники професійного розвитку мовної особистості вчителя PDF ()
Світлана Іванівна Сафарян
ЕСЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЮ PDF ()
Юлія Віталіївна Огарь
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МО PDF ()
Ігор Олександрович Горошкін
Формування мовної особистості студентів-філологів засобами блогодидактики PDF ()
Тетяна Олександрівна Горохова
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF ()
Олена Миколаївна Горошкіна
РОЗВИТОК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF ()
Олександра Павлівна Глазова
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ PDF ()
Галина Володимирівна Москалюк