Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Актуальні проблеми дошкільної і початкової освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір

Умови сталого розвитку дошкільної освіти Прикарпаття у контексті сучасних реалій PDF
Людмила Зіновіївна Мінда
Особливості реформування змісту початкової освіти на сучасному етапі PDF
Надія Петрівна Мартинюк
Врахування вікових, індивідуальних та етнічних особливостей учнів в навчально-виховному процесі початкової школи PDF
Тетяна Олександрівна Атрощенко
Діагностування шкільної готовності дітей: досягнення та застороги PDF
Світлана Миколаївна Мартиненко
Формування соціокультурної компетентності учнів початкових класів засобами регіонального мовного портфоліо PDF
Ольга Олександрівна Вишник
Особливості дитини з обмеженими можливостями як об’єкта й суб’єкта соціально-педагогічної підтримки PDF
Валентин Вікторович Тесленко
Формування основ соціальної компетентності дітей дошкільного віку засобами авторської казки PDF
Олена Миколаївна Литвишко
Виховне середовище як складова освітнього простору початкової школи PDF
Ірина Геннадіївна Сухопара
Реалізація стратегії МОН України «Перехід на особистісно орієнтовну модель освіти» в умовах формування територіальних громад PDF
Віктор Федорович Решетняк

Сучасний освітній простір дошкільного навчального закладу та початкової школи: досвід, знахідки, надбання

Особливості морального виховання дошкільників: психологічний дискурс PDF
Любов Василівна Лохвицька
Соціально-емоційний розвиток молодших школярів: програмно-методична інновація PDF
Наталія Михайлівна Дятленко, В. Є. Кравченко, С. І. Денісенко
Теоретичні засади проблеми формування пізнавальної активності молодших школярів PDF
Олена Миколаївна Ващенко
Формування толерантності у молодших школярів PDF
Лариса Володимирівна Кравчук
Сучасний освітній простір дошкільного навчального закладу PDF
Наталія Михайлівна Головацька
Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей у процесі театралізованої діяльності PDF
Наталія Йосипівна Міллєр-Нєловкіна
Формування природознавчої компетентності учнів початкової школи засобами сучасних педагогічних технологій PDF
Євгенія Віталіївна Шакшуєва
Організація городкового турніру в дошкільному навчальному закладі PDF
Людмила Іванівна Меленець
Життєдіяльність дитини у просторі дошкільного закладу: стратегія, специфіка, орієнтир на індивідуальність PDF
Алла Миколаївна Гончаренко
Відтворення екологічних проблем у конструкторській діяльності дітей старшого дошкільного віку PDF
Леся Василівна Братанова
Формування соціально-доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку у предметно-перетворювальній діяльності з об’єктами природи (практичний аспект) PDF
Світлана Андріївна Васильєва
Особливості формування дослідницьких умінь в учнів початкової школи PDF
Наталія Сергіївна Летяк
Змістово-методичне забезпечення функціонування театральної студії в освітньому середовищі ДНЗ PDF
Тетяна Георгіївна Романюк
Особливості використання художніх творів Бориса Грінченка у роботі з учнями початкової школи PDF
Аліна Ігорівна Бабенко

Нові виклики наступності дошкільної і початкової ланки освіти

Реформування дошкільної освіти в контексті нових викликів часу PDF
Віктор Євгенович Берека
Механізми реалізації наступності дошкільної і початкової освіти в умовах становлення суспільства сталого розвитку PDF
Ганна Дмитрівна Щекатунова
Інноваційні підходи до вирішення проблеми наступності у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку PDF
Леся Анатоліївна Порядченко
Наступність в екологічній освіті дошкільників і молодших школярів: європейський досвід PDF
Людмила Петрівна Загородня
Інноваційний підхід у проблемному полі наступності дошкільної та початкової освіти PDF
Людмила Яківна Бірюк, Сергій Григорович Пішун

Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти в умовах зміни освітньої парадигми: досягнення, протиріччя, перспект

Аналіз типових труднощів у майбутніх учителів початкової школи під час педагогічної практики PDF
Оксана Леонідівна Замятна
Професіоналізація студентів: ціннісно-мотиваційні аспекти PDF
Олена Оксентівна Музика
Вплив та значення математичної логіки у формуванні методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи PDF
Юрій Іванович Мажуга
Особливості педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в контексті загальнолюдської культури PDF
Наталія Олегівна Сінельнікова
Підготовка педагогів до роботи з дітьми раннього віку PDF
Інна Миколаївна Германчук
Змістове наповнення спецкурсу «Формування комунікативної компетентності вчителів початкової школи» PDF
Наталія Сергіївна Кипиченко
Впровадження інтерактивних технологій у практику фахової підготовки майбутніх вихователів (на матеріалі дисципліни «Основи ігрової діяльності») PDF
Софія Олегівна Довбня
Підготовка майбутніх учителів до застосування веб-технологій на уроках у початковій школі PDF
Катерина Петрівна Нечипоренко
Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів PDF
Людмила Віталіївна Романенко
Підготовка вчителя початкової школи до формування навичок каліграфічного письма у ліворуких першокласників PDF
Людмила В'ячеславівна Шкарбан
Використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи PDF
Василь Іванович Кобаль
Технології підготовки майбутніх учителів початкової школи до самоосвітньої діяльності PDF
Людмила Ігорівна Себало
Технології формування готовності майбутніх учителів початкової школи до розв’язання типових задач професійної діяльності PDF
Тетяна Василівна Тесленко
Формування мовленнєвої культури як складника педагогічної культури майбутнього фахівця дошкільної освіти PDF
Ірина Григорівна Данильченко
Підготовка майбутнього вчителя до формування читацької компетентності молодшого школяра PDF
Галина Степанівна Демидчик
Змішане навчання як засіб формування англомовної компетентності майбутніх учителів початкових класів PDF
Ірина Олександрівна Пінчук
Ціннісні орієнтації педагогічних працівників PDF
Галина Василівна Шапаренко
Впровадження демократичних цінностей в освітній простір сучасного українського ВНЗ як фактор підвищення якості педагогічної освіти PDF
Лариса Володимирівна Колесник

Професійний розвиток педагогів дошкільних закладів та школи в сучасних умовах безперервної освіти

Організація курсів підвищення кваліфікації вихователів-методистів дошкільних закладів PDF
Галина Валентинівна Смольникова
Мовленнєва діяльність педагогів дошкільних закладів та школи в сучасних умовах безперервної освіти PDF
Петро Аристархович Кліш
Стратегія підготовки педагогів дошкільних закладів до реалізації наступності дошкільної і початкової освіти PDF
Олена Володимирівна Коваленко
Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи в умовах зміни освітньої парадигми PDF
Світлана Григорівна Дубовик
Використання Інтернет-простору в самоосвітній діяльності вчителів початкових класів PDF
Олена Василівна Полякова
Арт-терапія для діагностики і корекції емоційного стану педагогів дошкільних закладів та школи в системі післядипломної освіти PDF
Марина Олександрівна Шопіна
Передовий педагогічний досвід у початковій школі PDF
Юрій Іванович Мороз
Емоційний інтелект як складова педагогічної майстерності PDF
Діана Михайлівна Сабол
Учитель початкової школи як суб’єкт мовленнєво-риторичної діяльності PDF
Геннадій Леонідович Бондаренко
Особливості розвитку мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів у післядипломній освіті PDF
Ірина Володимирівна Кожем'якіна
Підвищення фахової компетентності педагогів щодо формування здоров’язбережувальної поведінки в дітей дошкільного віку: теоретичні засади PDF
Світлана Андріївна Пазюк

Сучасні управлінські технології та менеджмент у навчальних закладах: досвід та інновації

Місце освітнього менеджменту в організації інноваційного процесу навчального закладу PDF
Анжеліка Андріївна Семененко
Управлінська компетентність керівника навчального закладу в умовах реформування освіти PDF
Вікторія Володимирівна Перлик
Реалізація педагогічної свободи вчителя в умовах реформування освітньої галузі PDF
Людмила Олександрівна Базиль